دسته: کلاسیک

نکته های بازی مافیا از زبان بهنام تشکر

خوب دیدن ، خوب شنیدن ، مشورت و اجماع و تشخیص درست توی بعضی از بازی ها ، مخصوصا بازی های دسته جمعی بعضی از اعضای اون تیم تاثیر خیلی زیادی روی بقبه دارند ، مثل فوتبال دروازه بان یک تیم ، کاپیتان یک تیم و کسی ک گل زنی میکنه برای اون تیم … […]
lightbox