بایگانی برچسب ها: انواع بازی مافیا

انواع بازی مافیا

مافیا یک بازی جدی و بسیار فکری ، ترکیبی  از روانشناسی و دقت تحلیل بازیکن ها و موشکافی منطقی و در عین حال فوق العاده هیجان انگیز است.
lightbox